APP下载
六合神算下载APP
最专业的六合彩资料大公开!13978.com

第055期:神算网香港 -【经典二十八码】→已公开!

第033期:香港必中28码:01 02 03 04 05 06 07 09 13 14 15 16 17 18 26 27 28 29 30 31 38 39 40 41 42 43 44 45 开:09马

========================================

第035期:香港必中28码:09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 28 29 30 31 35 36 37 38 39 40 41 42 44 45 开:36兔

========================================

第040期:香港必中28码:01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 28 33 34 35 36 37 38 40 开:15鼠

========================================

第043期:香港必中28码:01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 开:27鼠

========================================

第045期:香港必中28码:01 02 04 05 06 07 08 12 14 15 16 17 18 23 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 开:35龙

========================================

第046期:香港必中28码:01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 18 19 20 21 22 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35 开:03鼠

========================================

第047期:香港必中28码:01 02 04 05 06 07 08 09 10 12 14 16 17 18 19 20 21 22 24 26 28 29 30 31 32 34 35 36 开:01虎

========================================

第049期:香港必中28码:02 04 05 06 07 08 09 10 12 14 16 17 18 19 20 21 22 24 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 开:14牛

========================================

第051期:香港必中28码:01 02 03 04 05 06 07 08 12 14 15 16 17 18 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 开:29狗

=======================================

第052期:香港必中28码:01 02 04 05 06 07 13 14 15 16 17 18 26 27 28 29 30 31 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 开:13虎

=======================================

第053期:香港必中28码:01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 18 20 21 22 23 24 25 26 27 30 31 32 33 34 35 36 37 38 开:05狗

=======================================

第055期:香港必中28码:01 02 03 04 05 06 07 08 13 14 15 16 17 18 26 27 28 29 30 31 38 39 40 41 42 43 44 45 开:???

=======================================

第056期:香港必中28码:更新中 开:???

【神算网】域名:www.13978.com
收集各类六合彩资料,免费内幕资料,走势分析,尽在神算网